معرفی بیمه نامه

موضوع بیمه نامه : عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

حادثه موضوع بیمه : رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود

راهنمای دریافت خسارت

در صورت وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری بصورت کتبی شرکت بیمه را در جریان حادثه به وقوع پیوسته قرار دهید و رسید دریافت کنید

همچنین اگر فرد حادثه دیده بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است  فرم گزارش حادثه بیمه تامین اجتماعی را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری حادثه را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع و رسید دریافت کنید

شرایط عمومی بیمه نامه

این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گرر محسوب نمی‌شود.

خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما

برای خرید این بیمه نامه فرم زیر را پر کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس می‌گیرند!

تجربه یک خرید آسان با بیمه امین

خرید بیمه نامه کارفرما
*
*
*
*
*
تصویر کپچا

این گزینه به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

فهرست