معرفی بیمه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی بیمارستان

بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان ، کلینیک ، درمانگاه ، داروخانه،آزمایشگاه در قبال بیماران ،اشخاص ثالث و ذوی الحقوق آنان ، بدین معنی که چنانچه در جریان اجرای وظایف مسئولین فنی مراکز یاد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید گردیده حادثه ای رخ دهد و مسئولین فنی در قبال بیماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند بیمه ایران با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام خواهد نمود .

راهنمای دریافت خسارت

وقوع هرگونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع بیمه نامه و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث بدون فوت وقت و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع را به شرکت بیمه اعلام کنید و ضمنا کیفیت مطالبه و یا دعوی ، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه غرامت و یا اقامه دعوی شده است ، مشخصات زیاندیده ، نام و نشانی شهود احتمالی ، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارید برای رسیدگی و تحقیقات به شرکت بیمه تحویل و رسید دریافت کنید .

خرید بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی بیمارستان

برای خرید این بیمه نامه فرم زیر را پر کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس می‌گیرند!

تجربه یک خرید آسان با بیمه امین

خرید بیمه نامه
*
*
*
*
*
تصویر کپچا

این گزینه به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

فهرست