Slide Slide Slide

موضوع بیمه نامه  : بیمه باربری نوعی بیمه حمل ونقل کالا است که به موجب آن یک طرف”بیمه گر” تعهدمی نماید درازای دریافت وجوهی از طرف دیگر “بیمه گذار” ، درصورت وقوع یابروز حادثه درجریان حمل کالا در حین عملیات حمل و نقل ازنقطه ای به نقطه دیگرخسارات احتمالی و یا اتفاقی وارده به اورا طبق شرایط ومندرجات بیمه جبران نموده ویا وجه معینی رابپردازد

انواع بیمه های باربری ( بر اساس مبدا حمل ):

1-  بیمه باربری وارداتی : مبدا بیمه نامه وارداتی در خارج و مقصد آن داخل کشورمی باشد

2- بیمه باربری صادراتی : مبدا بیمه نامه صادراتی داخل و مقصد آن در خارج از کشور می باشد

3- بیمه باربری ترانزیت : یا عبوری که مبدا و مقصد آن در خارج از کشور میباشد و محموله صرفا در مسیر حمل از داخل کشور عبور میکند

4 – بیمه باربری داخلی : مبدا و مقصد هر دو در داخل کشور هستند ، بیمه نامه تابع قوانین داخلی بوده و خسارت های  تصادف ، واژگونی ،پرتاب شدن محموله از وسیله حمل ،آتش سوزی ،سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل را پوشش میدهد همچنین در صورت موافقت بیمه گر با پرداخت حق بیمه اضافی خطراتی همچون سرقت جزیی ،خسارت در حین تخلیه و بارگیری ، آبدیدگی ، ریزش و نشتی ،خیانت در امانت و …را میتوان به پوشش های بیمه نامه اضافه کرد

انواع شرایط یا کلوز های بیمه باربری :

بدلیل وجود خطرهای متنوع در طول مسیر حمل و مشخص شدن تعهدات شرکت بیمه مجموعه شرایط یا کلوزهایی در سطح بین الملل به شرح زیرطراحی شده که مورد قبول همه شرکت های بیمه در سراسر جهان است . افراد با توجه به نوع کالا و خطراتی که ممکن است کالای آنها را در مسیر حمل تهدید کند میتوانند هر یک از چهار حالت یا کلوز زیر را اتخاب کنند .

1-    کلوز A : کامل ترین نوع بیمه باربری که خطرات زیادی را طبق جدول زیر پوشش میدهد با بالاترین حق بیمه در بین سایر کلوزهای بیمه باربری

2-    کلوز B : یک بیمه باربری با پوشش های نسبتا خوب طبق جدول زیرکه مجموعه خطرات کمتر از کلوز A و بیشتر از کلوز C  را پوشش میدهد

3-    کلوز C : یک بیمه باربری با کمترین پوشش ها طبق جدول زیر

4-  Total Loss ( خسارت کلی ) : ضعیف ترین و ارزانترین نوع بیمه باربری ، در این نوع بیمه باربری از بین رفتن و تلف کلی محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور ،سقوط هواپیما و یا آتش سوزی بوجود آید تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و مدت اعتبار این نوع بیمه باربری پس از بارگیری در مرز ، فرودگاه یا بندرکشور مبدا شروع و به محض رسیدن مورد بیمه به گمرک مرز، فرودگاه  یا بندر کشور مقصد خاتمه می یابد . بدیهی است بدلیل تعهدات پایین شرکت بیمه این نوع بیمه نامه حق بیمه پایین تری نسبت به سایر بیمه های باربری دارد لیکن از آنجاییکه برخی از مبادی ورودی و خروجی کشور از پذیرش این نوع بیمه نامه اجتناب میکنند بیمه گذاران میبایست با آگاهی کامل از نظر تعهدات و مسایل اداری اقدام به خرید کنند .

مقایسه شرایط کلوزهای A-B-C

ردیف  خطرات بیمه شده کلوز A کلوز B کلوز C
1 آتش سوزی یا انفجار 
2 به گل نشستن و زمین گیر شدن ,برخورد با کف دریا , غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور 
3 تصادم یا برخورد کشتی ,شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هرجسم خارجی به غیر از آب 
4 تخلیه کالا در بندر اظطراری 
5 تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه  بعلت فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
6 تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه  بعلت به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی 
7 خسارت همگانی و هزینه های نجات به منظور پیشگیری از خسارت 
8 مسئولیت مشترک در تصادم 
9 هزینه حمل تا مقصد نهایی
10 زلزله ، فوران آتشفشان Earthquake – volcanic Eruption  √  
11 شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board
12 ورود آب دریا ,دریاچه یا رودخانه به کشتی ,شناور ,محفظه کالا ,کانتینر ,لیفت وان,یامحل انبار
13 تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور
14 سرقت Theft
15 عدم تحویل Non delivery
16 شکست Breakage
17 خسارات ناشی از چنگک  √
18 روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن
19 خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن – برخورد – آلودگی )
20 ریزش
21 طوفان Heavy weather  
22  راهزن دریائی piracy at sea
23  خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث
24  خسارت های ناشی از باران و آفتاب
25  دم کردن مواد در مخازن کشتی ship sweat
26  خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی (باراتری )
27  ساییدگی و زنگ زدگی 
28  نشت Leakage    
29  لب پریدگی ، کج شدن – خراشیدگی و ضربه زدگی – لک برداشتن    
30  کرم زدگی – موش خوردگی- حشره زدگی  
31 دله دزدی pilferage
32 کسری  shortage            √

                                                                                                                                                                    √ = پوشش دارد      – –  = پوشش ندارد     

فرانشیز در بیمه های باربری : 

در بیمه های باربری بین المللی فقط درکلوزB فرانشیز وجود دارد و درصورت از بین رفتن محموله با توجه به نوع بار بین یک الی پنج درصد خسارت تحت عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود . کلوزهای A و C  فاقد فرانشیز هستند و در صورت از بین رفتن بار بر اثر خطرات بیمه شده کلوزهای مذکورکل خسارت بطور کامل پرداخت میگردد .

فهرست