سواری پراید، پیکان، هیلمن، رنو5، رنو21، رنو سپند
سواری 4 سیلندر به جز پراید، پیکان، هیلمن، رنو5، رنو21، رنو سپند
سواری شش سیلندر و بالاتر
خودرو های بارکش با ظرفیت حمل بار حداکثر 1 تن
خودرو های بارکش با ظرفیت حمل بار بین 1 تا 3 تن
موتور سیکلت ها
فهرست